Molecularis

Nytta och Nöje

Vår målsättning är att föda upp friska, sociala och arbetsvilliga hundar.

Valpar planeras senhösten 2017, se mer under "valpar"

Molecularis

Copyright © 2014 by www.molecularis.se. All rights reserved.